Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2015

madeinchina
Chciałabym, żeby ktoś za mną tęsknił. Żeby nie mógł zasnąć, myśląc o mnie. O moim zapachu, dotyku, uśmiechu, o tym jak przygryzam wargę, czy jak odgarniam włosy. 
— chcę coś dla kogoś znaczyć.
Reposted fromkatalama katalama viapunkahontaz punkahontaz
madeinchina
Gdybym ciągle była taka sama, to bym się chyba załamała. Fakt, że się zmieniam, jest dla mnie dowodem na to, że idę do przodu. Mam bardzo nieskomplikowany cel przed sobą. Chciałabym opuścić ten świat choćby z nikłym przekonaniem, że nie spartoliłam danej mi szansy. Chciałabym być spokojna na koniec. Na razie nie mogę, bo ciągle coś mi nie styka.
madeinchina
Niewielu jest ludzi, z którymi chcemy przebywać i z którymi jest nam dobrze przez większość czasu. Jeśli uda Ci się kogoś takiego znaleźć, pamiętaj: walcz o niego.
— Jonathan Carroll
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapunkahontaz punkahontaz
madeinchina
 Wierzyłem - zwyczajnie młody,
Że jeszcze nie wyszło z mody
Myśleć i czuć
— Asnyk
Reposted fromwstydem wstydem viapeace peace

November 17 2014

madeinchina
“ Osiągasz to, w co wierzysz
Przyciągasz to, czego pragniesz ”
Reposted fromjustjustjust justjustjust viaxannabelle xannabelle
madeinchina
W życiu wszystkiego trzeba spróbować. Trzeba zapalić papierosa, upić się do nieprzytomności, tańczyć całą noc, zgubić telefon, nieszczęśliwie się zakochać, jechać w bagażniku, pływać w nocy, zgubić się w obcym mieście. Ale jeśli robisz coś złego, to przynajmniej baw się przy tym dobrze, bo może jutro będzie koniec świata.
Przecież może.
Reposted fromnothingcansaveyou nothingcansaveyou viacytaty cytaty
madeinchina
madeinchina
Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że Cię znam..
— A. Rojek
madeinchina
za łatwo uciekasz
— wiadomość 01:30
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viamefir mefir
madeinchina
Dziękuję za to, że jesteś, za to, że mogę być z tobą szczera i za to, że nie odwróciłaś się plecami chociaż inni to zrobili.
— nocne rozmowy
Reposted fromdreamadream dreamadream viawabnicu wabnicu
madeinchina

Każdy ma swoje Westerplatte. Coś takiego, czego musi bronić i za nic nie oddać. Nigdy.

Reposted fromniewinna niewinna viaxannabelle xannabelle
madeinchina
Nasze miejsce jest tutaj, w nocy, bez nikogo.
— Żulczyk.
Reposted fromvievse vievse viamefir mefir
madeinchina
Trudno mówić o szczęściu, gdy jesteśmy niezadowoleni z dzisiaj, zatroskani o jutro i rozżaleni decyzjami podjętymi wczoraj.
— xxx
madeinchina
Jestem już duża. Nie potrzebuję bajek. Wolę czyjąś obecność, ciepło bliskiej osoby. Może wyda Ci się to naiwne, ale szalenie lubię się przytulać.
Reposted fromimyours imyours viaromantycznosc romantycznosc
madeinchina
(...) I będę mógł so­bie ku­pić dużo książek i czy­tać je; będę wie­czo­rami chodził do ta­niego ki­na (...), a no­cami będę słuchał deszczu spa­dające­go na mias­to. I tak będzie aż do wios­ny. I aż do wios­ny nie będę do ni­kogo mówił o miłości.
— Marek Hłasko
Reposted frompapiertiger papiertiger viaambivalence ambivalence
madeinchina
Tej no­cy zro­zumiałem, dlacze­go mój oj­ciec pił, gdy umarła ma­ma. Wódka była tej no­cy jak tlen. Zno­wu można było oddychać. 
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromnezavisan nezavisan viaambivalence ambivalence
madeinchina
...popatrzyła na mnie jeszcze przez chwilę, już bez opcji skanowania, raczej
z pewnym politowaniem i wyrazem twarzy mówiącym „wybaczam ci, jesteś tylko
opartym na pochodnych węgla, niestabilnym, organicznym, głupim tworem".
— Żulczyk - Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted fromresort resort viagwiazdeczka gwiazdeczka
madeinchina
3008 c3d0 500
Reposted frompesy pesy viagehi gehi

November 08 2014

madeinchina
Trzeba czekać. Trzeba mieć siłę. A najważniejsze: trzeba żyć mądrze, o wiele mądrzej, niż żyło się dotychczas.
— Hłasko
Reposted frompapiertiger papiertiger viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl